Mūsu mērķis ir palīdzēt saviem klientiem veiksmīgi sasniegt rezultātu. Bieži vien ir nepieciešama tiesvedība, kurā mēs pārstāvam savus klientus un meklējam tiem vislabākos risinājumus pozitīva rezultāta sasniegšanai.

  • Pārstāvība tiesās un šķīrējtiesās administratīvajās lietas un civillietās
  • Izlīgumu sagatavošana
  • Pārstāvība un sadarbība ar ārvaldes advokātu birojiem, sarunu vešana, dokumentu organizēšana un iesaiste citos procesos