Mēs ieklausāmies savos klientos un risinām nepieciešamos imigrācijas jautājumus tā, lai klients saņemtu vislabāko un profesionālāko atbalstu – palīdzot saņemt darba, uzturēšanās vai ceļošanas atļauju. Mēs katru gadījumu izskatām individuāli, iedziļinoties mūsu klienta vajadzībās.

  • Vīzas
  • Pagaidu vai Pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšana
  • Darba devēja, darba veida, amata vai jomas maiņa spēkā esošai Uzturešānās atļaujai
  • ES zilā karte
  • Ikgadējais reģistrācijas process
  • Citi ar imigrācijas saistītie jautājumi