Mēs sniedzam konsultācijas jautājumos, kas ir saistīti ar finanšu noziegumu (t. sk. naudas atmazgāšanas) novēršanu un starptautisko sankciju prasību izpildes nodrošināšanu, kas pašreizējā ģeopolitiskajā situācijā ir viens no būtiskākajiem uzņēmēja riskiem.

Mēs arī sniedzam:

  • novērtējumus par riskiem, kas ir saistīti ar saimnieciskās darbības veikšanu riskam pašreiz visvairāk pakļautās uzņēmējdarbības nozarēs, piemēram, loģistikas un transporta nozarē, kā arī uzņēmējdarbības iespējām noteiktās valstīs, lai mazinātu starptautisko sankciju pārkāpšanas risku. Risku novērtējuma ietvaros nodrošinām darījumu un darījuma partneru izpēti.
  • Tāpat, nodarbojamies ar jautājumiem, kas ir saistīti ar sadarbību ar uzraugošajām valsts iestādēm, piemēram, konsultācijas, kas ir saistītas ar uzraugošo iestāžu pārbaudēm (auditiem) saistībā ar likuma prasību izpildi finanšu noziegumu vai sankciju jomā, kas arī ietver valsts iestāžu nosūtīto informācijas pieprasījumu izvērtēšanu un palīdzību dokumentu un atbilžu sagatavošanā.