Mūsdienās datiem ir ārkārtīga liela vērtība. Mēs saviem klientiem piedāvājam nodrošināt to, lai jebkādas viņu veiktās darbības ar personas datiem atbilstu datu aizsardzības normatīvo aktu prasībām, kā arī nepakļautu biznesu reputācijas zaudēšanas riskam.

  • Sākotnējais personas datu apstrādes audits
  • Datu nodošanas dokumentācija
  • Datu pārziņi un apstrādātāji
  • Datu subjektu pieprasījumi
  • Pārstāvība Datu valsts inspekcijā
  • Iekšējo procesu un procedūru izveide
  • Datu aizsardzības pasākumu piemērošana klientiem
  • Nepieciešamo dokumentu izstrāde un ieviešana
  • Datu aizsardzības apmācības