Mēs piedāvājam juridiskas konsultācijas kā vietējo, tā starptautisko uzņēmumu vadībai un akcionāriem gan ikdienas darbības nodrošināšanai, tā arī specifiskos un sarežģītos korporatīvo un darba tiesību jautājumos.

  • Juridisko personu dibināšana
  • Darba līgumi un vadības līgumi
  • Korporatīvā pārvaldība
  • Atbilstības jautājumi (Compliance)
  • Tirdzniecības līgumi
  • Patērētāju aizsardzība
  • Mārketings un reklāma