Risināsim jūsu problēmu un pārstāvēsim jūs jebkurā administratīvajā procesā.

  • Pārstāvība administratīvajos procesos saistībā ar valsts, pašvaldību un citu institūciju pieņemtajiem lēmumiem
  • Pārstāvība administratīvajos tiesvedības procesos, iesniegumu un citu dokumentu sagatavošana saistībā ar administratīvajiem strīdiem
  • Pārstāvība strīdos ar Patērētāju tiesību aizsardzības centru