Arī klientam var pienākt grūtāki laiki, kad mēs nākam palīgā ar savu padomu un palīdzam risināt nepatīkamus jautājumus. Mēs sadarbojamies ar vadību, akcionāriem vai jebkādiem kreditoriem, lai palīdzētu rast vislabāko risinājumu un sniegtu juridisko atbalstu.

  • Pārstāvība uzņēmumu restrukturizācijas un maksātnespējas jautājumos
  • Maksātnespējas dokumentu, tai skaitā pieteikuma, sagatavošana
  • Pārstāvība maksātnespējas tiesvedības procesos un kreditoru sapulcēs
  • Tiesiskās aizsardzības procesa dokumentācijas sagatavošana