Intelektuālā īpašuma aizsardzība ir ļoti būtiska jebkurā biznesā, tāpēc mēs saviem klientiem vienmēr iesakām aizsargāt savu intelektuālo īpašumu. Mēs palīdzēsim pārbaudīt izvēlēto preču zīmi, kā arī ieteiksim pareizāko stratēģiju tās reģistrācijai un veiksim pašu reģistrāciju. Papildus varam sagatavot attiecīgus līgumus preču zīmes tiesību izmantošanai, kā arī palīdzēsim novērtēt jūsu intelektuālā īpašuma iespējamos pārkāpumus un palīdzēsim aizsargāt jūsu intereses un tiesības uz intelektuālo īpašumu.

  • Preču zīmju un dizainparaugu reģistrēšana
  • Licencēšanas līgumu sagatavošana
  • Pārstāvība Patent valdēs, Apelācijas padomē un tiesā, kā arī citās valdes un pašvaldību iestādēs saistībā ar intelektuālā īpašuma jautājumiem
  • Autortiesību līgumu izstrāde
  • Reklamās līgumu izstrāde
  • Intelektuālā īpašuma pirkšanas – pārdošanas dokumentācijas sagatavošana