Juridisko pakalpojumu sniedzējs nodrošina šādu pakalpojumu sniegšanu:

  • Sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), akciju sabiedrības, pilnsabiedrības un komandītsabiedrības dibināšana, jebkāda veida dokumentu sagatavošana izmaiņu reģistrācijai Uzņēmumu reģistrā kā piemēram pamatkapitāla palielināšana vai samazināšana, valdes, padomes maiņa, statūtu grozījumi un tamlīdzīgi
  • Dalībnieku un akcionāru līgumu sagatavošana
  • Jebkādu ikdienas darbības nodrošināšanai nepieciešamo līgumu sagatavošana kā piemēram – pirkuma līgumi, piegādes un izplatīšanas līgumi, starpniecības līgumi, aizddevuma līgumi, hipotēkas līgumi, komercķilas līgumi, franšīzes līgumi, licencēšanas līgumi, ārpakalpojumu līgumi, darba līgumi un darba koplīgumi, kā arī jebkādi nepieciešamie grozījumi vai vienošanās saistībā ar minētajiem līgumiem
  • Pārstāvība valsts un pašvaldību iestādēs
  • Jebkādu atļauju un/ vai licenču saņemšana, kas nepieciešama komercsabiedrības darbībai
  • Konsultācijas saistībā ar darba tiesisko attiecību nodibināšanu vai izbeigšanu
  • Komersabiedrības likvidācija