Mēs risinām visdažādākos jautājumus saistībā ar nekustamo īpašumu un tā iegādi, sniedzot atbalstu nekustamā īpašuma darījumos.

  • Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu un saistīto dokumentu sagatavošana
  • Būvniecības uzņēmumu juridiskā apkalpošana
  • Pārstāvība strīdos ar pārvaldes institūcijām un pakalpojumu sniedzējiem
  • Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas, nomas un īres līgumu sagatavošana
  • Servitūtu un citu nekustamā īpašuma apgrūtinājumu izpēte